Závlahy zahrad

Voda je základem života a tedy i základem každé zahrady.

 

V dobře navržené a udržované zahradě je zajištění optimálního množství vody nutností. V dnešní době je ideálním řešení automatická závlaha, která Vám ušetří čas a zajistí rostlinám nejlepší podmínky pro jejich růst a vývoj v podobě rovnoměrné kontrolované zálivky.

Automatický zavlažovací systém v zahradě je finančně dostupný a v rámci terénních úprav, výsadeb a celkové realizace zahrady činí jen dílčí položku.

Závlahy zahrad udrží i v suchém období krásnou svěží zeleň

Automatické závlahy - kompletní systém

Automatická závlaha je kompletní systém s centrální jednotkou, která spouští jednotlivé zavlažovací větve v naprogramovaných časech, jejichž délka odpovídá požadavkům rostlin dle jednotlivých druhů a slunečních i půdních podmínek. Tento automatický zavlažovací systém je spojen s čidlem půdní vlhkosti, které předá informace řídící jednotce o momentálním stavu vlhkosti půdy. Na základě těchto podkladů řídící jednotka rozhodne zda bude spuštěn zavlažovací cyklus či nikoliv.

Automatické závlahy pro travní plochy

Automatická závlaha travnatých ploch je převážně řešena výsuvnými zadešťovači v různých velikostech dle zavlažované plochy. V případě menších a nepravidelných travnatých ploch může být řešením závlahy položení kapací hadice podzemní pod trávníkový koberec.

Automatické závlahy výsadeb

Automatická závlaha výsadeb se řeší položením kapací hadice nadzemní, kterou následně zakryjeme kůrou či oblázky.

Nároky na závlahu

Nároky na závlahu jsou individuální dle rostlinných druhů, půdních a slunečních podmínek, ale přesto lze říci, že nejvíce vody potřebuje jednoznačně trávník. Automatická závlaha dodá optimální množství vody až ke kořenům trávníku. Při ručním zalévání voda převážně zůstává jen ve vrchní vrstvě zeminy a rychle se pak následně odpaří.

Pro pohodlný odběr vody v jakékoliv části zahrady, kterou si vyberete , slouží tzv. „vodní zásuvky“. Jedná se o krabici zcela zapuštěnou do země, která má „stop ventil“ a proto lze do ní kdykoliv připojit zavlažovací hadici pro zálivku výsadeb, spláchnutí terasy, připojení zahradní sprchy, atd. Odpadá nepohodlná manipulace s dlouhými hadicemi a jejich skladování.

Zdroje vody pro automatické závlahy

Každá zahrada potřebuje individuální řešení automatické závlahy, u které také rozhoduje zdroj vody. Zdrojem vody může být retenční nádrž s dešťovou vodou, studna, vodovodní řád a samozřejmě jejich vzájemná kombinace. Důležitým faktorem dobré a spolehlivé funkčnosti zavlažovacího systému je důkladná filtrace zdrojové vody. Důležitým úkolem po dokončení instalace automatické závlahy je seřízení její činnosti. Jedná se o frekvenci a délku zavlažovací doby u jednotlivých zavlažovacích větví. Trávník by neměl zcela vyschnout, ale neměl by také být stabilně přemokřován. Oba extrémy závlahy působí negativně na stav trávníkové plochy.

Po ukončení vegetačního období je třeba automatickou závlahu odvodnit a zastavit zdroj vody.

Řešení automatické závlahy

Ideální je začlenění projektu závlahy do návrhu zahrady. Realizace zavlažovacího systému probíhá současně s realizací výsadby, protože závlahové potrubí se pokládá před vysetím trávníku.

Nabízíme kompletní realizaci automatické závlahy, zpracování projektové dokumentace závlahy včetně výpisu materiálu a pořizovací ceny.